تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: ریندهارد هارس، لوتز مز، آملا آجانوویک، ...
تعداد صفحه: 404
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: اشتفان وینکه، کریستوف گرهارد، محمدرضا ...
تعداد صفحه: 249
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: سیدجواد ساداتی‌نژاد، محمد میرزاوند
تعداد صفحه: 324
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمد ارکانی، مرتضی قریب
تعداد صفحه: 199
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: کریس وودفورد، سیدابوالفضل قاسمی
تعداد صفحه: 55
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی اکبر صالحی، مرضیه اسدنیای فرد، صمد ...
تعداد صفحه: 450
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: رابرت پرینس، نعیم‌الدین متاجی کجوری، رحمان ...
تعداد صفحه: 400
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: اف.اف.(راس) نپ، آشوتوش داش، سیمیندخت شیروانی ...
تعداد صفحه: 750
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: حمزه فراتی‌راد، بهمن ظهوری
تعداد صفحه: 176
نوبت چاپ: اول
نویسنده: ایوب بنوشی
تعداد صفحه: 177
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: رامین یاوری
تعداد صفحه: 465

پر فروش ترین ها

فرهنگنامه علوم و تکنولوژی هسته‌ای
نوبت چاپ: اول
نویسنده: گروه واژه‌نامه هسته‌ای
تعداد صفحه: 389
آشنایی با فناوری‌های کوانتومی
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: علی اکبر صالحی، مرضیه اسدنیای‌فرد، پیمان ...
تعداد صفحه: 260
پروفسور حسابی و دانش اتمی ایران
نوبت چاپ: اول
نویسنده: جمشید قسیمی
تعداد صفحه: 262
گرافیت، تولید و کاربردها
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: احمد نوزاد گلی کند، میکائیل آبافت یگانه، ...
تعداد صفحه: 322
اندازه‌گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: نیکلاس سولفانیدیس، شلدون لندزبرگر، محمدهادی ...
تعداد صفحه: 860
روش‌های آنالیز هسته‌ای
نوبت چاپ: اول
نویسنده: فرید اصغری زاده
تعداد صفحه: 318
شیمی هسته‌ای نوین
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: والتر لاولند، دیوید جی.موریسی، گلن تی.سیبورگ، ...
تعداد صفحه: 864
فناوری بستر سیال در فرآوری مواد
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: سی.کی گوپتا، دی. ساتیامورثی، احد قائمی، ...
تعداد صفحه: 650
login