تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسنده: سیدابوالفضل قاسمی
تعداد صفحه: 55
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی اکبر صالحی، مرضیه اسدنیای فرد، صمد ...
تعداد صفحه: 450
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: نعیم‌الدین متاجی کجوری، محمد زارعی، رحمان ...
تعداد صفحه: 400
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: سیمیندخت شیروانی آرانی ، مصطفی آقازاده، ...
تعداد صفحه: 750
نوبت چاپ: اول
نویسنده: حمزه فراتی‌راد
تعداد صفحه: 176
نوبت چاپ: اول
نویسنده: ایوب بنوشی
تعداد صفحه: 177
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: رامین یاوری
تعداد صفحه: 465
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: فریبا جوهری‌دها، نویده آقائی امیرخیزی، ...
تعداد صفحه: 388
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمد قنادی مراغه، حمیدرضا معظمی
تعداد صفحه: 356
نوبت چاپ: اول
نویسنده: علی اکبر صالحی
تعداد صفحه: 424
نوبت چاپ: اول
نویسنده: هادی عادل‌خانی
تعداد صفحه: 294

پر فروش ترین ها

فرهنگنامه علوم و تکنولوژی هسته‌ای
نوبت چاپ: اول
نویسنده: گروه واژه‌نامه هسته‌ای
تعداد صفحه: 389
آشنایی با فناوری‌های کوانتومی
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: علی اکبر صالحی، مرضیه اسدنیای‌فرد، پیمان ...
تعداد صفحه: 260
پروفسور حسابی و دانش اتمی ایران
نوبت چاپ: اول
نویسنده: جمشید قسیمی
تعداد صفحه: 262
گرافیت، تولید و کاربردها
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحه: 322
اندازه‌گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: سولفانیدس، شلدون لندزبرگر ، محمد هادی هادی‌زاده ...
تعداد صفحه: 860
روش های آنالیز هسته‌ای
نوبت چاپ: اول
نویسنده: فرید اصغری زاده
تعداد صفحه: 318
شیمی هسته‌ای نوین
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: رضا قلی ­پور پیوندی، محمد قنادی، لاولند، ...
تعداد صفحه: 864
فناوری بستر سیال در فرآوری مواد
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: 0 0، احد قائمی و محمدحسن خانی، گوپتا، ساتیامورثی
تعداد صفحه: 650
login