تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 7
شیمی لانتانیدها و اکتنیدها
کاتن سایمون؛ شیدا انصار؛ قاسم شاهمرادی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی، محمد قنادی مراغه ؛ سیدجواد احمدی
450,000
فناوری خلأ
مهرداد داودی؛ عباس رشیدی؛ محمدحسن ملاح؛ سیدجابر صفدری؛ محمد قنادی مراغه؛ دی. جی هاکنال؛ آ موریس
300,000

 

 

 

 

login