پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 5
نظریه دوگروهی رآکتور
جیمز. لارنس. میم؛ محمدرضا اسکندری، رشیدشاه حسینی، زهرا نیتی
500,000
اندازه‌گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
سولفانیدس، شلدون لندزبرگر ؛ محمد هادی هادی‌زاده یزدی، رحیم کوهی فایق
220,000

 

 

 

 

login