موضوعات: پلاسما و گداخت هسته‌ای
تعداد عنوان ها: 3
کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک
اردوان کوهی؛ بابک خدادوست
مقدمه‌ای بر گداخت به روش محصورسازی لختی
اردوان کوهی و بابک خدادوست؛ زوزانه پفالتسنر
300,000

 

 

 

 

login