موضوعات: پسماند هسته‌ای
تعداد عنوان ها: 3
کاربرد فناوری غشایی برای آمایش پسماند مایع پرتوزا
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ علیرضا کشتکار؛ مهدی امجدی
مقدمه‌ای بر تثبیت پسماند هسته‌ای
آجووان، ویلیام ای.لی؛ فریبرز ریاحی

 

 

 

 

login