موضوعات: انرژی هسته‌ای
تعداد عنوان ها: 5
شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها
محمد قنادی مراغه؛ یوکا لهتو؛ سیمیندخت شیروانی آرانی ؛ ژیالین هو
انرژی هسته‌ای
علی حاج آقازاده،؛ جانت وود
55,000
تولید هیدروژن با استفاده از انرژی هسته‌ای
احمد نوزادگلی کند، جعفر شیخی، ماشاالله فتحی مقدم بادی و میکائیل آبافت یگانه؛ کارل و رفاندرن
300,000
مبانی علوم هسته‌ای
حسین خلفی، محمد قنادی مراغه و فائزه فاطمی
40,000

 

 

 

 

login