روش‌های آنالیز هسته‌ای

1,000,000 ریال
در این کتاب روش‌های عملی و کاربردی اندازه گیری‌های هسته‌ای براساس مطالعات تجربیات و یافته‌های نگارنده، در طول بیش از دو دهه کار و فعالیت در آزمایشگاه ارایه شده است.
login