ایزوتوپ‌های پایدار و مبانی طراحی واحدهای غنی سازی

840,000 ریال
این اثر جهت فراهم‌سازی اطلاعات لازم در زمینه‌ی ایزوتوپ‌های نوع پایدار از جنبه‌های گوناگون خصوصاً مباحث جداسازی تهیه شده است.
login