کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش‌های هسته‌ای

70,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در این کتاب موضوعاتی مانند اتم، نوکلید و رادیونوکلید، تاریخچه‌ای از اتم تا هسته، پایداری هسته و تابش‌های هسته‌ای، فرایندهای فعال‌سازی، نیمه‌عمرهای کوتاه و بلند و استفاده‌های آن‌ها، نیمه‌عمرها مادران و دختران، واحدهای استانداردهای تابش و حفاظت در برابر اشعه و دزیمتری و ... فصل توضیح داده شده است.
login