فیزیک لیزر پیشرفته

990,000 ریال
این کتاب علاوه بر استفاده دانشجویان، می‌تواند به منزله‌ی کتابی خودآموز در شناخت فیزیک و مفاهیم لیزر جهت پژوهش‌های بنیادی در این زمینه استفاده شود.
login