داروسازی هسته‌ای

600,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
خلاصه‌ی مطالب پوشش داده‌شده در این کتاب در فصل 1 جمع‌­آوری شده است. محدوده‌ی مطالب از مقدمه‌­ای بر فیزیک هسته‌­ای پایه، فروپاشی رادیواکتیو، رادیوداروها و تمرین داروسازی هسته­‌ای تا روش­‌های اخذ و استفاده‌ی رادیوداروها در واحد پزشکی هسته­‌ای را دربرمی‌­گیرد.
login