مبانی طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی

420,000 ریال
با توجه به کمبود منابع علمی و فنی به صورت مکتوب و به زبان فارسی در این زمینه، بر آن شدیم که دانش و تجارب پژوهشی به­ دست آمده در پروژه طیف‌سنج جرم دامی یونی چهارقطبی از نوع پائول را به صورتی­ که برای دانش پژوهان و علاقمندان به این حوزه از فناوری قابل استفاده و کاربرد باشد، در قالب کتابی ارایه کنیم.
login