کانسارهای اورانیوم گرمابی

30,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب حاضر یکی از متون انحصاری در زمینه‌ی کانسارهای گرمابی است. مطالعه‌ی کتاب از مسائل پایه‌ای است و در این سال‌ها هنوز هم جوابگوی منشأ بسیاری از کانسارهای گرمابی است.
login