تولید هیدروژن با استفاده از انرژی هسته‌ای

540,000 ریال
این کتاب در فصل‌های مختلف به مواردی هم‌چون معرفی هیدروژن، چشم‌اندازهایی به بازار هیدروژن، فناوری تولید هیدروژن، ایمنی تولید هیدروژن، پتانسیل بازار و بررسی اقتصادی تولید هیدروژن پرداخته است.
login