مبانی علوم هسته‌ای

420,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
چرخه سوخت هسته‌ای یک سلسله فرایندهای پیچیده‌ی صنعتی است که بی‌تردید با نبود هر یک از این مراحل، چرخه و زنجیره‌ی سوخت هسته‌ای ناقص بوده و عملاً عملیات فرایندی امکان‌پذیر نخواهد بود. جهت آشنایی با کل زنجیره تصمیم بر ‌آن شد که این کتاب ترجمه شود.
login