غنی‌سازی اورانیم با روش سانتریفیوژ گازی

150,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در این کتاب سعی شده است که مبانی پایه‌ای دانش هسته‌ای و تجهیزات مورد استفاده در دانش هسته‌ای با زبانی ساده و علمی بیان شود.
login