فناوری خلأ

300,000 ریال
در چرخه سوخت هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیم روش‌های متعددی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به غنی‌سازی به روش سانتریفیوژ گازی اشاره کرد.
login