سیرتکاملی انرژی اتمی در ایران

430,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
اغلب اسناد و مدارک یا نابود، یا به دست گذشته‌ها سپرده‌ شده بود و توجه مخصوص در حفظ آن‌ها نشده است، ولی به‌موجب آن‌که «در دل دوست به صد حیله رهی باید کرد»، دست از تلاش پیاپی و مداوم برنداشتم و تا آنجا که می‌شد، مطالب جمع‌آوری شدند.
بازهم لطف حق و دعای خیر دوستان، بدرقه راه شد و عکس‌ها یا خاطراتی رسید.
برای برداشت‌های اولیه، خبرنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 1959 به بعد ورق خوردند و منابع جهانی به‌دقت مطالعه شد که در سطور آینده به این کنکاش‌ها اشاره خواهیم داشت. با پیش‌کسوتان این دانش، تماس‌هایی گرفته شد. هدایت فرمودند و محبت‌های مخصوص آنان درخور تحسین است. از نشریات مرکز اتمی دانشگاه تهران و کتابخانه‌ی دانشکده علوم کمک گرفته، و قطره‌قطره جمع شد. به راستی این تاریخچه، دانش جدید یک ملتی است و هزاران نفر در آن سهیم‌اند و گزارش یک مسافرت یا تحقیق یک نفر در «لابراتوار» نیست.
login