رادن

750,000 ریال
این کتاب پس از ارائه‌ی مطالبی در خصوص شناخت رادن و نحوه‌ی تولید و انتشار آن، به بررسی اثرات و خطرات آن پرداخته و روش‌های اندازه‌گیری رادن ارایه شده است. در سه فصل پایانی مطالبی در زمینه‌ی ایمنی و حفاظت در برابر گاز رادن،رادن درمعادن و کاربردهای رادن تدوین شده است.
login