درس‌های حادثه‌ی فوکوشیما

300,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
تا پیش از 20 اسفند 1389 فوکوشیما شهری چندصد هزار نفری بود که جزیره‌ی خوشبختی خطاب می‌شد و شاید کم‌تر کسی بیرون از کشور ژاپن نام آن را شنیده بود. چه شد که نام این شهر شهرت جهانی یافت؟ حادثه‌ی نیروگاه فوکوشیما چرا اتفاق افتاد؟ آیا طراحان اشتباهی کرده بودند؟ آیا کاربران اشتباهی کرده بودند؟ آیا این حادثه قابل پبشگیری بود؟ آیا مردم در اثر این حادثه آسیب دیدند؟ آیا وقوع این حادثه برای ما درسی داشت؟ و آیا ... در این کتاب سعی شده است به این سؤال‌ها پاسخ داده شود. خواندن این کتاب را به همه‌ی کسانی که به نحوی با مقوله‌‌ی ایمنی، به ویژه ایمنی هسته‌ای سروکار دارند توصیه می‌کنیم.
login