مدل‌سازی و شبیه‌سازی آبشارهای غنی‌سازی به روش سانتریفیوژ گازی برای سیستم‌های دوجزئی و چندجزئی

600,000 ریال
در دنیای کنونی یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های پیشرفت هر ملت و جامعه را می‌توان از میزان دسترسی به دانش فنی، تکنولوژی و بهره‌مندی از آن در صنعت سنجید؛ در همین راستا ارتقاء دانش غنی‌سازی اورانیم به لحاظ اهمیت آن در چرخه‌ی سوخت هسته‌ای از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تاکنون، پژوهشگران و محققین بسیاری در بهره‌گیری از این دانش و بومی‌سازی آن کوشیده‌اند. از سوی دیگر کسب دانش و فناوری در حوزه‌ی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار با توجه به کاربردهای وسیع و رو به گسترش آن در علومی همچون پزشکی، داروسازی، صنعت، علوم هسته‌ای، زمین‌شناسی، کشاورزی و تحقیقات علمی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ از همین روی تحقیق و پژوهش در زمینه‌ی آبشارهای غنی‌سازی اورانیم و جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار به روش ماشین‌های سانتریفیوژ و بررسی زوایای گوناگون آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. کتاب حاضر به کوشش جمعی از علاقه‌مندان و فعالان علمی و با راهنمایی و هدایت استادان فرهیخته صنعت هسته‌ای کشور با این رویکرد نگاشته شده است که گامی هرچند ناچیز در عرصه‌ی هم‌افزایی و هم‌اندیشی در نشر و ارتقاء این دانش توسعه‌آفرین برداشته شود. امید است که در راستای اعتلای اهداف آموزشی و تجربی کشور مثمر ثمر واقع گشته و راه‌گشای دانشجویان، محققین و سایر علاقه‌مندان به پژوهش در این عرصه باشد.
login