خوردگی در رآکتورهای هسته‌ای (رآکتورهای شکافت و گداخت)

500,000 ریال
در این کتاب به آن دسته از خوردگی‌ها پرداخته می‌شود که مختص تأسیسات مرتبط با رآکتورهای هسته‌ای از نوع شکافت و گداخت است.
login