شرودینگر حیات چی‌ست؟

500,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
این کتاب را می‌شود این گونه معرفی کرد:
حیات چی‌ست؟ کتابی است نوشته‌ی اروین شرودینگر؛
یا این گونه:
شرودینگر کتابی دارد به نام «حیات چی‌ست؟»
ما دومی را می‌پسندیم.
گاهی اثر را با نام خالقش می‌شناسند، و گاهی خالق را با نام اثرش.
login