انفجار هسته‌ای: پیامدها، عواقب و حفاظت در برابر آثار آن‌ها

800,000 ریال
شایعه احتمال استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در جریان جنگ نخست امریکا علیه عراق از یک طرف و از طرف دیگر استفاده نظامیان امریکایی از گلوله‌های ضد زره حاوی اورانیم تهی‌شده و نشر اخباری مبنی بر ظهور پدیده‌هایی ناشی از وجود مواد رادیواکتیو در محیط منطقه، آلودگی تجهیزات و مواد باقی‌مانده در کویت و عراق می‌توانست نگرانی فزاینده‌ای در میان مردم و مسئولین کشور ایجاد کند.
login