حفاظت در برابر اشعه در صنایع (در کاربرد سنجش‌گرهای پرتوی، چاه‌پیمایی، آنالیز مواد و ...)

1,000,000 ریال
این کتاب پس از سال‌ها تجربه‌ی بازرسی از مراکز کار با پرتو در کشور و بررسی نقاط ضعف آموزش پرتوکاران در این مراکز تدوین شده است، با رویکردی جدید به «آموزش حفاظت در برابر اشعه» می‌پردازد.
login