میکرورآکتورهای هسته‌ای

400,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کوچک‌ترشدن رآکتورهای هسته‌ای فرصت‌های بزرگی را برای صنعت در حوزه‌ی به‌کارگیری آن‌ها ایجادخواهد کرد. تعداد معدودی از طرح‌های ریزرآکتورهای هسته‌ای درحال توسعه هستند و می‌توانند ظرف یه دهه آینده وارد چرخه‌ی تولید برق شوند. این رآکتورها به اندازه کافی کوچک هستند به گونه‌ای که با کامیون قابل حمل و نقل خواهند بود و می‌توانند به حل چالش‌های تأمین انرژی برای مناطق مسکونی یا نظامی دور افتاده کمک کنند. این رآکتورهای خود تنظیم با ظرفیت 1 تا 20 مگاوات با یکبار سوخت گذاری می توانند به صورت پیوسته تا بیش از 5 سال بهره برداری شوند.
login