فیزیک کوانتومی در چند دقیقه

500,000 ریال
فیزیک کوانتومی علم است، نه جادو با وجود این آنچه که این علم می تواند انجام دهد واقعا جادویی است و با جستجو برای فهم آن، خود را در تارپودی از طبیعت و واقعیت می یابیم
login