سوخت هسته‌ای رآکتور WWER-1000 با تأکیدی بر تئوری جاذب‌های نوترونی

600,000 ریال
حفاظت افراد، جامعه و محیط زیست در برابر مخابرات رادیولوژیک در نیروگاه هسته‌ای هدف کلی ایمنی هسته‌ای محسوب می‌شود. لذا ایمنی نیروگاه هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد تا به وسیله ایجاد موانع (حفاظ‌های) متوالی که در مسیر پخش و انتشار مواد رادیواکتیو تعبیه شده‌اند، حفاظت کارکنان، مردم و محیط زیست اطراف نیروگاه تأمین شود.
login