نظریه دوگروهی رآکتور

500,000 ریال
این کتاب به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مقدمه‌ای بر نظریه رآکتور و بخش دوم، نظریه دوگروهی است. یک روش بسیار مورد استفاده جهت اجرای محاسبات رآکتور هسته‌ای، استفاده از نظریه انتشار دو گروهی است. نظریه دوگروهی، از جهت درک و فهمیدن موضوع، بسیار مناسب دانشجوی تازه کار است و به او اطلاعات لازم و اساسی از برهم کنش‌های مهم نوترون را در رآکتور می‌دهد. درک کامل یک نظریه پذیرفته‌شده، نسبت به بیان خلاصه نظریه‌های مختلف، برای دانشجو بسیار مفیدتر و مناسب‌تر باشد. در بخش اول این کتاب، دانشجو با نظریه یک گروهی و نظریه فرمی به عنوان اساس و پایه نظریه دوگروهی که در فصل‌های بعد بیان‌شده، آشنا می‌شود. فصل‌های انتهایی، در مورد ارزش میله کنترل، رآکتورهای ناهمگن و رآکتورهای سریع است که از نظریه دو گروهی استفاده می‌کنند.
login