ائروسل‌های پرتوزا

100,000 ریال
این کتاب به نحوه‌ی تشکیل، مشخصه‌یابی، زمان اقامت و انتقال ائروسل‌ها در اتمسفر به ویژه ائروسل‌های رادیواکتیو اختصاص دارد.
login