آزمایش‌های رادیوشیمی تجزیه‌ای

100,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
این کتاب مجموعه آزمایش‌های متناسب با کتاب «رادیوشیمی تجزیه‌ای» است و هدف آن آگاه ساختن دانشجویان با روش‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی رادیوشیمی تجزیه‌ای است.
login