کاربرد فناوری غشایی برای آمایش پسماند مایع پرتوزا

530,000 ریال
این کتاب به تشریح مبانی و اصول انواع فرایندهای غشایی می‌پردازد. همچنین به مثال‌های متعددی از کاربردهای صنعتی فرایندهای غشایی در صنایع هسته‌ای جهت آمایش پسماندهای مایع پرتوزا پرداخته است.
login