کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک

460,000 ریال
این کتاب دربرگیرنده‌ی مطالب مربوط به کنترل مغناطیسی پلاسما در یک دستگاه توکامک است.
login