طیف‌سنجی پلاسمای جفت‌شده‌ی القایی عملی

470,000 ریال
این کتاب شامل اسپکتروسکوپی ICP از منظر تجربی، از تهیه‌ی استانداردهای مورد نیاز برای کالیبراسیون دستگاه تا شناسایی انتخاب مناسب‌ترین روش آماده‌سازی برای نمونه‌های آبی و جامد، روش‌های ورود نمونه به ICP، انتخاب بین نشر اتمی یا طیف‌سنجی جرمی، مزایا و معایب ذاتی هر روش و در نهایت ارایه‌ی پیشنهاداتی در مورد مؤثرترین روش برای نگه‌داری اطلاعات ثبت‌شده در بایگانی است که در مورد مزایای ICP نیز بحث می کند.
login