طیف‌سنجی نشری ICP

700,000 ریال
این کتاب شامل اسپکتروسکوپی ICP از منظر تجربی، از تهیه‌ی استانداردهای مورد نیاز برای کالیبراسیون دستگاه تا شناسایی انتخاب مناسب‌­ترین روش آماده‌سازی برای نمونه­‌های آبی و جامد، روش‌های ورود نمونه به ICP، انتخاب بین نشر اتمی یا طیف‌سنجی جرمی، مزایا و معایب ذاتی هر روش و در نهایت ارایه‌ی پیشنهاداتی در مورد مؤثرترین روش برای نگه‌داری اطلاعات ثبت‌شده در بایگانی است که در مورد مزایای ICP نیز بحث می کند.
login