آشکارسازی رد‌پای هسته‌ای حالت جامد اصول، روش‌ها و کاربردها

800,000 ریال
این کتاب هر چند در مقایسه با کتاب فلایشر، پرایس و واکر خلاصه‌تر تهیه شده است؛ ولی اصول، روش‌ها و کاربردهای این آشکارسازها را مختصر و مفید بیان خواهد کرد، به طوری‌که می‌تواند به منزله‌ی کتاب مرجع در زمینه‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای محسوب می‌شود.
login