مقدمه‌ای بر تثبیت پسماند هسته‌ای

500,000 ریال
این کتاب برای مخاطبینی با علاقه به موضوعات زیست محیطی یا هر فرد نیازمند اطلاعات در زمینه‌ی پرتوزایی و منابع پسماند خطرناک و خصوصیات و روش‌های آمایش مفید است.
login