شیشه، شیشه ـ سرامیک‌ و سرامیک‌ها برای تثبیت پسماندهای هسته‌ای با پرتوزایی بالا

500,000 ریال
کتاب حاضر مقدمه‌ای درباره‌ی شیشه و نقش اکسیدهای مختلف در ساختار و خواص آن، بررسی ترکیب محلول‌های پسماند مایع با پرتوزایی بالا حاصل از بازفرآوری سوخت مصرف‌شده‌ی هسته‌ای و مطالعه بر روی انواع شیشه‌های مورد استفاده در تثبیت پسماند، فرایند تبلور و تأثیر آن بر تثبیت از جمله موضوعات بحث شده در این کتاب است.
login