اولین دوره فراخوان کتاب
1398-08-15
اولین دوره فراخوان کتاب

انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اولین دوره‌ی فراخوان تألبف، گردآوری و ترجمه کتاب را برگزار می‌کند.

کاربردهای غیرانرژی (غیرالکتریکی)، تکنولوژی هسته‌ای، موضوعی است که امروزه در جهان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است و کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعت، پزشکی، محیط زیست، کشاورزی و ... دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در کشاورزی، صنعت، پزشکی و تحقیق در زمینه تولید رادیوایزوتوپ‌ها در بخش‌های مختلف اشاره کرد. مانند، تولید رادیوایزوتوپ در بخش موادغذایی، کشاورزی، صنعت، پزشکی، محیط‌زیست و رادیوایزوتوپ‌ها در بخش رآکتورهای تحقیقاتی. ‌به منظور توسعه دانش هسته‌ای کشور در زمینه کاربردهای غیرانرژی، صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای، انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای از اساتید و اندیشمندان دعوت می‌کند آثار خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیش‌تر به لینک راهنما، قسمت فراخوان در سایت مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

login