دریافت مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال
1398-10-10
دریافت مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

به استناد آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران، پروانه فعالیت به واحد فرهنگی دیجیتال با نام انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای داده شد.

 

 

 

 

login