تماس با ما

آدرس:

تهـران‌، انتهـای‌ خیـابـان‌ کـارگـر شمـالـی‌، سازمـان‌ انـرژی‌ اتمی‌ ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ساختمان کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات پژوهشگاه علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای‌

صندوق‌ پستی‌: 836-14395
تلفن‌ دفتر چاپ و انتشار: 82067682

تلفن دفتر فروش: 82067683

تلفن همراه: 09339235747 (تماس در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 14:30)

نمابر: 88221354

وب سایت : nstp.nstri.ir

پست‌الکترونیکی‌: nstp@nstri.ir

login