راهنمای نویسندگان

اطلاعات لازم برای فرایند پذیرش آثار

فرم‌های پذیرش

 1. دستورالعمل نشر اثر در انتشارات 
 2. فرم درخواست نشر آثار PDF و Word
 3. فرم قراردادها   
  • قرارداد اثر ترجمه‌ای PDF و Word
  • قرارداد اثر تألیفی PDF و Word
  • قرارداد اثر گردآوری و تدوینی PDF و Word
  • قرارداد اثر تصنیفی PDF و Word

 

 توجه: در مراحل فرایند ارسال اثر، بارگذاری فرم درخواست نشر آثار (ذکر ترتیب نویسندگان / مترجمان همکار و اخذ امضا از آن‌ها الزامی است) و فرم قرارداد اجباری است. لطفاً فایل را از لینک فرم‌های پذیرش با توجه به نوع اثر، دریافت و بعد از تکمیل در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.
login